Hot Spot

nice template

Det er nu muligt at blive koblet på et hotspot løsning i området øst for Karstoft

more

 

Fiberbredbånd

nice template

Status for Fiberbredbånd i området omkring Karstoft.

more

 

Radio link

nice template

Test af det første link er afsluttet. Resultatet er et netværket der kan dække de det behov de fleste har for et højhastigheds bredbåndsløsning.

more

 

Status

Jeg er i gang med at få undersøgt de optimale sende og modtageforhold og få dem testet.

more

 

Nyt net

nice template

Udstyr til at lave radiolink er klar til at blive taget i brug og de første sende test er udført. Opsætning af første klient er klar i uge 26, 2012.

more

 

Digital borger i det moderne samfund

Det er en kendsgerning at politikerne har valgt at sidde på hænderne, mens vi på landet mister muligheden for at bruge de digitale medier over internettet.

 

Det er ellers ikke for at landbrugets interesse organisationer ikke har råbt op. Men ligesom den almindelige borger har de talt for døve øre.

 

Der er her på egnen små 40 husstande, der fremover skal leve med at de enten ikke kan få internet forbindelser eller en meget dårlig forbindelse med masser af udfald.

Forslag til oprettelse af foreningen Karstoftnet.dk

En nonprofit forening der gennem mest mulig frivilligt arbejde skal sikre at egnens landbefolkning til stadighed kan bruge de elektroniske medier… fastnet/iptelefon og højhastigheds internet..

 

Da der ikke er nogen udbyder der lever op til de krav der stilles af samfundet af i dag, er der ingen anden løsning inden for rækkevidde end at vi selv skrider til handling.

 

Der kan for meget små midler etableres et trådløst net der kan dække bruger i 4 -6 km’s radius. Viden, en del serverudstyr og arbejdskraft stiller jeg til rådighed. Finansiering af sender udstyr skal jeg nok udrede, så vi kan et få anlæg der kun består af prisen på daglige drift…

 

Jeg formoder at der også kommer fiber på landet inden for de næste 7-10 år Her efter skal foreningen nedlægges og hensættelser tilfalder samlingshuset og ungdomsarbejde i lokalområdet.

 

med venlig hilsen

 

Per Borch

Nr Karstoftvej 17

Karstoft

Telefon 2764 8103

Skyline

Information til WiMax og FWA kunder - fortsættelse af driften i beskåret form. Det er med glæde at vi kan meddele, at der i sidste øjeblik er fundet en løsning der medfører, at driften af Skyline-netværket opretholdes i beskåret form til den 30. juni 2012.

 

Som det vil fremgå af pressemeddelelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet, har Dansk Energi, TDC, Telenor, Telia, Global Connect, 3 og Erhvervsstyrelsen sammen fundet en løsning der understøtter konkursboets muligheder for fortsat drift i juni måned.

 

Det bemærkes fra kuratorernes side, at der er tale om drift i en beskåret form, idet der i perioden ikke vil være mulighed for support, ligesom der ikke er nogen bemanding til at supportere eventuelle driftsnedbrud.

 

Kuratorerne glæder sig uanset ovenstående begrænsninger over, at der er fundet en løsning, der forhåbentlig for langt hovedparten af kunderne medfører, at de får en længere tidshorisont til at finde alternative løsninger.